Honung från Sörsjön – smakrik honung från bufflarnas marker

Vi heter Linda & Jonas och har tre bikupor i närheten av våtmarken runt Sörsjön. Där betar Ängsholmens vattenbufflar under sommarhalvåret och deras arbete med markerna skapar en säregen flora och fauna. Bina hämtar nektar från skogen och våtmarken där det bland annat växer hallonbuskar, tistel, lind, maskros, kamomill och ljung.

Från kuporna slungar vi honung från försommar, högsommar och höst. Dessutom packar vi vaxkaka med honung på burk, väldigt vackert och gott. Svensk honung är alltid obehandlad, dvs bara slungad direkt från kupan, silad och tappad på burk, inte upphettad.

Bin är viktiga för att pollinera växter och grödor men det är även kul att ha sin egna produktion av honung. Vi säljer avläggare om någon är intresserad. Honungen säljs i Ängsholmens gårdsbutik.

Tips, ringla lite honung över grönmögelosten Silver, jättegott!